På svenska

Den finska konstnären Martta Wendelin (1893-1989) är mest känd som illustratör. Förutom en enorm mängd av illustrationer gjorde hon under sitt långa liv också oljemålningar, akvareller och grafik.

Hon föddes i Kymmene, nuvarande Kotka år 1893 där fadern arbetade som sågförvaltare. Hon utförde sina konststudier vid Helsingfors universitet åren 1910-1916, i teckningssalen där konstnären Eero Järnefelt var hennes lärare. Sin första barnboksillustration gjorde hon till författaren Arvid Lydeckens sagobok Från gyllene dagar som gavs ut av bokförlaget Werner Söderström i Borgå. I dessa illustrationer kan man spåra inflytande från Carl Larssons bilder från hemmet i Sundborn. Wendelin blev anställd på Werner Söderströms bokförlag år 1919 där konstnären Axel Gallen-Kallela, också en av den finska guldålderns stora konstnärer, blev hennes förman. Både Järnefelt och Gallen-Kallela uppmuntrade och stödde hennes konstnärliga ambitioner.

Under 1920- och 30-talen deltog hon i konstutställningar med akvareller och oljemålningar. Illustreringsuppdragen tog alltmer av hennes tid då hon lämnade Werner Söderströms förlag 1925, flyttade till Helsingfors och började arbeta som självständig illustratör. Före det hade hon börjat göra pärmillustrationer för familje-magasinet Kotiliesi. Dessa pärmillustrationer gjorde hon ända till 1950-talets slut. Förutom pärmbilderna var hennes postkort, och i synnerhet julkorten exempel på hennes populäritet. Nytryck av de älskade motiven säljs och samlas fortfarande. Genom pärmbilderna och postkorten kom hon genom deras stora spridning i de finska hemmen att påverka den finska nationalikonografin under årtionden.

1930- och 40-talet var en produktiv tid för konstnären. Hon arbetade både som fri konstnär i olja och pastell och gjorde porträtt och landskap både på resor i Italien, Karelen och Lappland och arbetade med illustrationsuppdrag för många finska bokförlag. Under årtionden gjorde hon otaliga pärmillustrationer till böcker, i synnerhet till barn- och ungdomsböcker men också till populära romaner som Selma Lagerlöfs, Grazia Deleddas, Runas och Carl Blinks böcker. Porträttmålandet var Wendelins favoritområde inom måleriet, och det sysslade hon med ända in till 1970-talets slut. Hon målade många porträtt både på hemorten och i Österbotten.

Wendelin flyttade till Tusby, hösten 1937 och bodde många år som hyresgäst i Villa Suopelto intill Tusby strandväg. Ett eget hus, en långvarig dröm, gick i uppfyllelse 1946, när hennes hem i Annivaara blev färdigt. Där bodde hon, med sin fosterdotter Helena, ända till sin död 1989 och blev också begraven, enligt egen önskan, i sin trädgård, som hon hade odlat med mycken omsorg.

Martta Wendelin donerade år 1977 ca 2000 exemplar av sina originalillustrationer till Tusby kommun, närmare bestämt biblioteket. Hon hade blivit god vän med bibliotekets dåvarande chef Kyllikki Kuusela. Martta Wendelin ville att hennes illustrationer skulle finnas utställda för barn och ungdom och att de skulle placeras lågt, för att det skulle vara lätt för barnen att betrakta bilderna.

År 1982 invigdes ett litet galleri för Wendelins originalillustrationer i anslutning till Tusby huvudbibliotek, som ursprungligen var en rysk kasernbyggnad. I dag är byggnaden utställningslokal för konst, med namnet Kasarmi, kasernen.